Sogesca eshte kompani konsulence me shume vite pervoje, aftesi projektuese dhe kompetence ne sektorin e inovacionit me qellim te ndihmoje kompanite private dhe entet shtetrore ne ceshtje qe lidhen me ambientin, sistemet e menaxhimit, projektimin dhe menaxhimin e proceseve te zhvillimit te qendrueshem.

Sogesca eshte nje kompani me aftesi nderdisiplinore, e themeluar ne vitin 1986 dhe operon ne shkalle europiane qe prej vitit 1990, pjesmarrese dhe/ose menaxhuese e projekteve ne sektorin e kerkimit dhe zhvillimit ne fushen e mjedisit, në aplikimin e sistemeve të menaxhimit të mjedisit dhe cilësisë duke mbeshtetur zhvillimin e qendrueshem te kompanive.

Cilesia ose me mire akoma qendrueshmeria e nje zgjidhjeje, i shton vlere reale dhe e dallon aktivitetin qe ne ofrojme per klientet tane.

Sukseset e arritura ne Itali dhe jasht vendit na mundesojne pjesmarrje ne rrjetet e ekspertizes dhe keshillave te afte tu sigurojme klienteve tane zgjidhje dhe pergjigje inovative dhe konkurruese ne menyre qe te permirsojme vazhdimisht performancen dhe rezultatet e prodhuara per te lehtesuar krijimin e sinergjive dhe partneriteteve ne nivel lokal dhe nderkombetar.

Cilesia eshte dhe do te jete shenje dalluese e aktivitetit tone profesional, sistemi jone i menaxhimit eshte i certifikuar ne baze te normes UNI EN ISO 9001:08 dhe UNI EN ISO 14001:04, duke mbrojtur marrdhenien e mirebesimit qe kemi me klientet tane.

Ne mund t’ju ofrojme konsulencen tone dhe te veme ne sherbimin tuaj eksperiencen, projektimin dhe aftesite per inovacion, per te vleresuar me se miri burimet dhe investimet tuaja.

Sherbimet tona te konsulences dhe projektimit jane te pafundme.

Nese jeni te interesuar per te permirsuar dhe sjelle risi ne sistemin tuaj te menaxhimit organizativ, ambiental, te sigurise ose te energjise, ne i japim jete dhe menaxhojme proceset e zhvillimit lokal dhe pjesmarrje te perbashket per te ndertuar dhe realizuar projektet europiane. Jemi te gatshem t’ju ofrojme eksperincen, kreativitetin dhe projektet tona.